Crijep

Crijep je građevinski materijal koji se koristi za pokrivanje krovova nastamba ili zgrada.
Dizajn crijepa omogućava da se zgrada zaštiti od prodora vode, te termičku zaštitu od topline i hladnoće.

Izbor materijala od kojeg se izrađuje crijep zavisi od dostupnosti tehnologije izrade materijala, lokalnih prilika te trgovine.

Crijep se obično izrađuje od pečene gline, armiranog betona, metala, drva, ili od polimera.

Proizvođači  proizvoda koje zastupamo: