Keramika

Keramičke pločice se izrađuju od gline, kaolinita, peska i drugih dodataka, presovanjem u čeličnim kalupima pod velikim pritiskom, i na temperaturi višoj od 900° S. Izrađuju se kao zidne i podne keramičke pločice.

Karakteristike podnih pločica su: velika čvrstoća na pritisak i na habanje, ne upijaju vodu (maks 3%), ulje, masti itd. Otporne su na mraz, na uticaj kiselina i povećanu temperaturu. Površine im mogu biti ravne i glatke, a mogu biti i reljefne, zatim angobirane ili glazirane i najrazličitijih boja. Podovi od keramičkih pločica lako se čiste i održavaju.

Karakteristike zidnih (fajans) pločica su: bela, siva, ili žuta boja, sitnozrne građe, porozne i zbog čega upijaju vodu. Gornja površina im je glazirana bezbojnom ili obojenom glazurom. Vidljiva površina može biti sjajna, polusjajna, sasvim mat, ravna ili reljefna. Različitog su formata i poleđina im je izborana radi boljeg povezivanja sa malterom. Pločice koje su otporne na mraz i kiseline imaju masu male poroznosti.

Proizvođači proizvoda koje zastupamo: